Solární systémy

Dodávka a montáž

  • solárního ohřevu pro TUV, přitápění a ohřev bazénu.
  • instalace plochých i vakuových kolektorů
  • napojení akumulačních a stratifikačních nadrží.